Tedarikçi Denetimleri


Tedarikçi denetimleri, müşterilerin tedarikçilerine yaptığı 2. taraf denetimdir. Tedarikçilerin Uluslararası Standartlara ve/veya müşteri isterlerine uygunluğu denetlenir. Firmaların ticari faaliyetlerini başarı ile gerçekleşmesindeki en büyük etkenlerden biri tedarik zincirini etkin olarak işlemesidir, bu noktada Tedarikçi Denetimlerinin gerçekleştirilmesi olası uygunsuzlukların ve  aksaklıkların önlenmesini sağlar. Etkin bir denetim ve objektif bir bakış açısı için firmalar adına profesyonel denetçilerimiz ile Tedarikçi Denetimlerini gerçekleştiriyoruz.

Tedarikçi Denetimlerinin Faydaları

-Kuruluş ile tedarikçisi arasındaki ilişkilerin arttırılması ve geliştirilmesi sağlar.
-Kuruluşun kalite, güvenilirlik ve kalıcılık açısından tedarikçisine bağlılığını geliştirir.
-Tedarikçinin iyileşmesi, firmanın süreçlerini dengeleyerek firmanın rakipleri arasındaki rekabet gücünü de artırır ve firmanın büyümesine katkıda bulunur.
-Tedarikçi denetimleri, gelişime ihtiyaç duyulan birtakım alanların tespit edilmesini sağlar.
-Bütün tedarik zinciri için belirli bir takım standartlar oluşturup, kurumun standartlarına tedarikçilerin uyulmasını sağlar.