ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 25 Ocak 2020 tarih ve 31019 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 8. Maddesinde belirtilen şartları taşıyan ve Enerji Yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kuruluşların(yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler, toplam inşaat alanı en az yirmi bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi beş yüz TEP ve üzeri olan ticari binaları ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az on bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi iki yüz elli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri için geçerlidir.) en geç 2023 yılına kadar TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi alması zorunlu hale gelmiştir.

 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, İşletmenin enerji performansının sürekli iyileştirilmesini hedeflemektedir. İşletmelerin enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri oluşturması ve bu doğrultuda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.

 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her işletmeye uygulanabilen, diğer yönetim sistemleriyle entegre olabilen bir Yönetim Sistemidir.

 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

•             Uygulamaya konulan projeler yardımıyla enerji tüketimini azaltır.

•             Enerjiden kaynaklanan masrafları kontrol altında tutar ve azaltır.

•             Mevcut cihaz ve ekipmanların kullanımını kontrol altında tutar.

•             Enerji tüketiminin izlenmesi yoluyla performans hakkında bilgi edinilmesini sağlar.

•             Verimliliğin artırılması ve yasalara uygunluğu sağlar.

•             İsraftan kaynaklanan olumsuz çevre etkisini azaltır.

•             Enerji bilinci ile ilgili olarak toplum içinde saygınlığı arttırır.

•             Sera gazı emisyonlarının azaltılmasında katkı sağlar.

•             Diğer yönetim sistemleri ile entegrasyonu halinde kaynak tasarrufu sağlar.

 

ISO 50001 Danışmalık Hizmeti için bizimle iletişime geçebilirsiniz.