ISO 45001:2018 Belgesi


Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. TS EN ISO 9001 ve TS EN ISO 14001 gibi standartlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, dolayısıyla kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim duyulmuştur.

İşyerlerinde çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkilerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla sistemli ve bilimsel bir şekilde tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi , bu tehlikelere ve risklere yönelik önlemlerin alınması çalışmalarının gerçekleştirildiği yaklaşıma ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi denir.

 

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları

-Kârlılığı artırmak,

-İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak,

-Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek,

-Motivasyon ve katılımı artırmak,

-Ulusal yasa ve dünya standardlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak,

-Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti artırmak,

-Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak