ISO 27001:2013 Belgesi


ISO 27001 sertifikasyonu, değerli bilgi varlıklarınızı yönetmenize ve korumanıza yardımcı olur. Yeterli ve orantılı güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu, bilgi varlıklarınızı korumanıza ve ilgili taraflara, özellikle de müşterilerinize güven vermenize yardımcı olur.Bu model sayesinde kurumlar, bilgi alt yapıklarını tanımlar, olası tehlikeleri sezinler ve analiz eder ve bu risklerin karşılarına çıkması halinde uygulanacak ve uygulanmayacak kontrol sistemine karar verir. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, özellikle kurumsallaşma süreci içerisinde olan kurum ve kuruluşlar için yönetim sistemlerinin en önemli unsurudur. 

Bu standart, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminizi oluşturmak, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve geliştirmek için süreç yaklaşımını benimser.

 

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları

-Bilgi varlıklarına yönelik tehditlere karşı önlemler alır.

-Riskler analiz edilir ve işlenerek etkileri azaltılır.

-Ulusal ve uluslar arası pazarlarda rekabet gücünü arttırır.

-Kuruluşların, bilgi varlıklarının farkına varmalarını sağlar.

-Firmanın sahip olduğu varlıların korunmasını sağlar.

-Firma genelinde bilgi güvenliği bilinci oluşur.

-İş sürekliliğini kesintiye uğratacak durumlar azaltılır.

-Tedarikçi, müşteri, çalışanlara  ve tüm taraflara güven verir.

-Belirli bir sistem sayesinde bilgi korunur, kötü sürprizlere yer bırakılmaz.

-Bilgi güvenliği konusundaki açıklar tespit edilir ve açıklar kapatılır.

-Yasal alanda yükümlülüklere uyum kolaylaşır, yasal takip ihtimali engellenir.

-Her türlü veri kaybı ihtimallerini ortadan kaldırır

-Çalışanların motivasyonunu arttırır.