ISO 22301:2014 BelgesiBu sistemin temel amacı işletmenin olağan üstü bir durum karşısında gerekecek müdahale kapasitesini oluşturmaktır. ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi çalışanları, iş süreçlerini ve bilgi teknolojileri (BT) dahil olmak üzere tüm teknoloji sistemlerini kapsamaktadır.

ISO 22301 Standardı, kuruluşların iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli planları oluşturmaları, uygulamaları, işletmeleri, izlemeleri, incelemeleri, sürdürmeleri, korumaları ve riskleri azaltmak için hazırlanmaları, yıkıcı olaylardan kurtarmak için belgelenmiş bir yönetim sistemini geliştirmek için gereksinimleri belirtir.

ISO 22301 belgesi sayesinde, daha nitelikli bir iş süreci işleyişinin ortaya konulması sağlanır. Böylece iş gücünün verimli ve etkin kullanılmasıyla ortaya çıkacak yararlar, kuruma kar ve tasarruf olarak yansır. İş sürekliliği için ortaya konulacak plan, uygulama ve izleme süreçleri, koruma programlarının hazırlanması ve muhtemel risklerin belirlenmesini sağlayacaktır. Zarar verici ve yıkıcı mahiyette zararların def edilmesinde ISO 22301 standardizasyonu, verimli bir stratejiyi ortaya koymaktadır.

 

ISO 22301:2014 İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin Faydaları

-Şirkertiniz ile ilgili mevcut ve gelecekteki tehditleri belirlemek ve bunları doğru yönetme konusunda olanak sağlar.

-Kriz dönemlerinde kritik fonksiyonların sürekli çalışmasını temin eder.

-Sürekliliğinin sağlanması kabiliyetinin kanıtlanması ile günümüz rekabet ortamında avantaj sağlar.

-Kazalar sırasında kesinti sürelerini en aza indirir ve düzelme süresini iyileştirir.

-Kazaların etkisini en aza indirmek için proaktif bir yaklaşım benimsetir.

-Kuruluşun saygınlığını, markalarını ve itibarını korur.

-Müşterilerinize, tedarikçilerinize ve teklif taleplerine esnek olabileceğinizi kanıtlar.