ISO 22000:2018 Belgesi


ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; güvenli gıda üretmek amacıyla oluşturulmuş uluslar arası bir standarttır. Hammaddenin temininden ürünün ambalaj seçimi ve son tüketiciye ulaşana kadar olan bütün basamaklarında, güvenli gıdanın izlenebilirliğini sağlamayı esas almaktadır.

ISO 22000 standardının temel yaklaşımı; güvenli gıda üretmek ve üretimi etkileyen işletmenin altyapısı, personel ve ekipmanlarını da kontrol altında tutmaktadır. Sadece gıda güvenliğini değil; üretimde de kaliteyi arttırdığı için firmalar tarafından tercih edilmektedir.

 

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları

-Ürün ve hizmet kalitesini artırır, ölçülmesini sağlar

-Müşteri güvenini ve memnuniyetini sağlar.

-Belirlenen kriterlerin dışındaki ürün oranındaki azalmadan dolayı maliyetlerin azalması ve firmanın vizyonunun korunmasını sağlar.

-Ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımı ile risklerin hızlı, verimli ve dinamik kontrolünü sağlar.

-Gıda zehirlenmesi riskini minimize eder.

-Rekabet gücünü artırır.