ISO 14001:2015 Belgesi


ISO 14001 Standardı çevrenin koruması, kirliliğin önlenmesi, atıkların en aza indirilmesini ve enerji ve malzeme tüketiminin azaltılmasını hedefleyen uygulamaları entegre etmek için sistematik bir çerçeve sunar. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi doğal yapı ve çevre özelliklerinin korunması için atılan bir adımdır. Etkili bir çevre yönetim sisteminin ne şekilde geliştirilmesi gerektiğini belirleyen, her tür kuruluşa uygulanabilen uluslararası bir standarttır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra Uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.

 

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sisteminin Faydaları

-Uluslararası rekabette avantaj sağlaması.

-Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.

-Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır.

-İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması.

-Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamıyla ortadan kaldırılır.

-Kirliliğin kontrol altına alınması ve azaltılması

-Gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırır.

-Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışmak, çalışanları motive eder.

-Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilir ve bilinçli tüketicilere erişebilme ve onları kazanma sansı artar.

-Kaynakların etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır).