İç Denetimler


Kuruluşun Kalite Yönetim Sisteminin kendi çalışanları tarafından tetkik edildiği 1. taraf denetimlerdir. Uluslararası standartların şartlarına göre hazırlanmış olan Soru Listeleri ile denetim yapılır. Kuruluşta kurgulanmış olan Yönetim Sistemlerinin etkin bir şekilde uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması konularında kontroller gerçekleştirilir. Ortaya çıkan uygunsuzlukların tespit edilmesi ve iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesi kuruluşun gelişiminde önemli rol oynar. Firma etkin bir denetim ve objektif bir bakış açısı istediği durumlarda bu sürecini bizim gibi profesyonel denetim firmalarına taşare etmelidir.

İç Denetimlerin Faydaları 

-Kalite Yönetim Sitem'nin belirli aralıklar ile değerlendirilmesi uygunsuzlukları minimuma indirir.

-Olası riskler tespit edilir ve önlem alınır.

-Yapılan değerlendirmeler ile hem üst yönetimin hem de çalışanların performansı değerlendirilir.