Zaman Yönetimi


Eğitim Adı : Zaman Yönetimi Eğitimi

Eğitim Süresi : 2 Gün

Hedef Kitle : Üst, Orta ve Alt Kademe Yöneticiler

Konu : Hükmedemediğimiz, değiştiremediğimiz, durduramadığımız ve geriye çeviremediğimiz ancak hayatımızın en önemli kaynağı olan zaman. Zamani iyi yönetmek aynı zamanda kendini bilen, kendini geliştirebilen, başarılı bireyler olmak demektir. Zaman Yönetimi eğitiminde kişisel zaman yönetimi ve iş hayatımızdaki zaman yönetimi ile ilgili temel yöntemler anlatılmaktadır.

Eğitimin İçeriği :

-Zamanın Tanımı

-Zamana Hükmetmek Niçin Gereklidir

-Zaman Yönetiminin Aşamaları

-Bireysel Misyon ve Vizyon

-Öncelikleri Belirleme ve Stratejik Hedefler

-Bireysel SWOT Analizi

-Bireysel Yaşam Planlama

-Kişisel İç Analiz

-Dış Çevre Analizi

-Zamanı Yönetmede İki Aşamalı Model

-Zaman Kayıplarının Analizi ( Örnek Anket Çalışması )

-Zamanın İyi Kullanılması

-İş Planlama

-Zamanın Etkin Yönetimi İçin Çözüm : Delegasyon

-Örnek Uygulama ( Delegasyonda Kendi Kendini Değerlendirme Testi)

-Toplantılarda Zaman Kayıpları, Toplantı Yönetimi