Zaman Yönetimi


Zaman Yönetimi


Eğitim Adı : ZAMAN YÖNETİMİ

Eğitim Süresi : 2 Gün

Hedef Kitle : Üst, Orta ve Alt Kademe Yöneticiler

Konu : Hükmedemediğimiz, değiştiremediğimiz, durduramadığımız ve geriye çeviremediğimiz ancak hayatımızın en önemli kaynağı olan zaman. Zamani iyi yönetmek aynı zamanda kendini bilen, kendini geliştirebilen, başarılı bireyler olmak demektir. Zaman Yönetimi eğitiminde kişisel zaman yönetimi ve iş hayatımızdaki zaman yönetimi ile ilgili temel yöntemler anlatılmaktadır.

 

 

 • Zamanın Tanımı
 • Zamana Hükmetmek Niçin Gereklidir
 • Zaman Yönetiminin Aşamaları
 • Bireysel Misyon ve Vizyon
 • Öncelikleri Belirleme ve Stratejik Hedefler
 • Bireysel SWOT Analizi
 • Güçlü Yönleri Belirleme
 • Zayıf Yönleri Belirleme
 • Fırsatları Belirleme
 • Tehditleri Belirleme
 • Bireysel Yaşam Planlama
 • Stratejik Planlar
 • Taktik Planlar
 • Operasyonel Planlar
 • Kişisel İç Analiz
 • Dış Çevre Analizi
 • Zamanı Yönetmede İki Aşamalı Model
 • Zamanı Çalan Hırsızlar
 • Acil İşler, Krizler, Panikler
 • Yangın Söndürmek Zevklidir
 • Adrenalin Sonrası Çöküntü
 • Yangını Söndüren Terfi Eder Anlayışı
 • Zaman Kayıplarının Analizi ( Örnek Anket Çalışması )
 • Önemli Olan İşlere Daha Çok Zaman Ayırmak
 • Önemli Olmayan İşleri Daha Çabuk Halletmek
 • Zaman Hırsızları ve Karşı Önlemler
 • Zamanın İyi Kullanılması
 • Sizden Kaynaklanan Zaman Kayıpları
 • Gecikmeli Müdahale
 •  Beklenmedik Aksaklıklar
 •  Kurumdan Kaynaklanan Zaman Kayıpları
 • Zamanı Kontrol Etmek
 • En iyi Zaman Kullanımında Enerji Çemberi
 • İş Planlama
 • Zaman Kullanımında Öneriler
 •  Zamanın Etkin Yönetimi İçin Çözüm : Delegasyon
 • Delegasyon Ne Zaman Etkili Olmaz
 • Başarılı Bir Delegasyonun Şartları
 • Hangi İşler Kimlere Delege Edilebilir?
 •  Örnek Uygulama ( Delegasyonda Kendi Kendini Değerlendirme Testi)
 •  Toplantılarda Zaman Kayıpları, Toplantı Yönetimi