Vizyon Geliştirme ve Stratejik Planlama


Eğitim Adı : Vizyon Geliştirme ve Stratejik Planlama Eğitimi

Eğitim Süresi : 2 Gün

Hedef Kitle : Üst ve Orta Kademe Yöneticiler

Konu : Kurumsal Misyon ve Vizyon Oluşturma, Kurumsal Değerlere sahip olma, hedefler koyma ve bu hedefleri gerçekleştirmek için stratejiler ve taktikler geliştirmek gibi  yeni yönetim anlayışı ile vizyon ve hedeflerle kurum yönetme yeteneğini geliştirmeyi amaçlayan eğitimdir.

Eğitimin İçeriği :

-Misyon Nedir

-Değerlerimiz ve Evrensel Değerler

-Vizyon Nedir

-Vizyon Kavramının Çözümlenmesi

-Temel Vizyon Öğeleri

-Vizyon Oluşturmada Liderlik

-Vizyon Geliştirme ( Kişisel Vizyon/ Örgütsel Vizyon)

-Kişisel Vizyon

-Örgütsel Vizyon

-Vizyonun Paylaşılması

Vizyonun İletilmesi

-Vizyonel Hedefler ve Stratejiler

-Stratejik Planlama

-Stratejiler ve Taktikler