Vizyon Geliştirme ve Stratejik Planlama


Vizyon Geliştirme ve Stratejik Planlama


Eğitim Adı : VİZYON GELİŞTİRME VE STRATEJİK PLANLAMA

Eğitim Süresi : 2 Gün

Hedef Kitle : Üst ve Orta Kademe Yöneticiler

Konu : Kurumsal Misyon ve Vizyon Oluşturma, Kurumsal Değerlere sahip olma, hedefler koyma ve bu hedefleri gerçekleştirmek için stratejiler ve taktikler geliştirme... Yani yeni yönetim anlayışı ile vizyon ve hedeflerle kurum yönetme yeteneği. 

 

 

 • Misyon Nedir
 • Değerlerimiz ve Evrensel Değerler
 • Vizyon Nedir
 • Vizyon Kavramının Çözümlenmesi
 • Temel Vizyon Öğeleri
 • Vizyon Oluşturmada Liderlik
 • Vizyon Geliştirme ( Kişisel Vizyon/ Örgütsel Vizyon)
 • Kişisel Vizyon
 • Örgütsel Vizyon
 • Vizyonun Paylaşılması
 • Vizyonun İletilmesi
 • Vizyonel Hedefler ve Stratejiler
 • Stratejik Planlama
 • Stratejiler ve Taktikler