Liderlik ve Takım Dinamikleri


Liderlik ve Takım Dinamikleri


Eğitim Adı : LİDERLİK VE TAKIM DİNAMİKLERİ

Eğitim Süresi : 2 Gün

Hedef Kitle : Üst ve Orta Kademe Yöneticiler

Konu : Liderlik doğuştan gelen bir yetenek midir? Sonradan kazanılan nitelik midir? Liderlerin ortak özellikleri, liderlerin gruplar üzerindeki etkileri ve bir insan topluluğunun takım olurken yaşadığı psikolojik problemler. İşte bir liderin çözmesi gereken ana denklem. Bu eğitimde takımdaşlık, takımların yönetimi ve yaşanan sorunların çözümü üzerine yaklaşımlar bulunmaktadır.

 • Yönetim, Lider ve Liderlik
 • Lider ve Yöneticilerin Ortak Davranış Özellikleri
 • Lider Değiştirir
 • Vizyoner Liderlik
 • Bir Liderin Sahip Olması Gereken Unsurlar
 • Lider Olmak İçin Gereken Nitelikler
 • Lider Nasıl Başarılı Olur
 • Takım Nedir
 • Takım Çalışmasında Psikolojik Sorunlar
 • Takım Oluşturma Aşamaları
 • Formasyon Aşaması
 • Bocalama Aşaması
 • Uzlaşma Aşaması
 • Uygulama Aşaması
 • Başarılı Takım Çalışması İçin Reçeteler
 • Takımlarda İletişim Sorunu
 • Yararlı Takım Davranışları
 • Olumlu Eleştiri Kılavuzu
 • Eleştiri Tarzları
 • Takım Çalışması Uygulama Temel Adımları
 • Takım Çalışmalarında Temel Görevler ve Roller