İş Analizi Eğitimi


İş Analizi Eğitimi


Eğitim Adı: İş Analizi Eğitimi

Eğitim Süresi : 1/2 Gün

Hedef Kitle : Üst, Orta ve Alt Kademe Yöneticiler

Konu : Program, katılımcıların iş içerikleri hakkında bilgi edinme ve bu bilgileri iş tanımları yazmakta kullanma becerilerini geliştirir. Eğitimde katılımcıların bu becerileri geliştirebilmeleri için birçok örnekler yapılarak iş analizi yapmanın ve iş tanımı yazmanın temel ilkelerini öğretmeyi amaçlanmaktadır.

  • - İş Analizi Tanımı
  • - İş Analizinde Kullanılan Yöntemler

1- Gözlem Yöntemi

2- Görüşme Yöntemi

3- Yapılandırılmış İş Analizi Teknikleri

İşlevsel İş Analizi

Kritik Olay Tekniği

Durum Analizi Anketi

İşin Öğeleri Yaklaşımı

Gerekli Yetenekler Yaklaşımı

  • - İş Analizinin Yararları

Eleman Seçimi ve Yerleştirme

Performans Değerlendirme

Kariyer Planlama

Ücretlendirme

  • - İş Analizini Kimler Yapar
  • - İş Analizcileri Seçimi Yöntemi
  • - Analizcinin Taşıması Gereken Özellikler
  • - Seçilen İş Analizcilerini Eğitimi
  • - Yönetim Düzeyindeki İşlerin Analizi
  • - İş Analizinin Çıktıları