İş Analizi Eğitimi


Eğitim Adı : İş Analizi Eğitimi

Eğitim Süresi : 1/2 Gün

Hedef Kitle : Üst, Orta ve Alt Kademe Yöneticiler

Konu : Program, katılımcıların iş içerikleri hakkında bilgi edinme ve bu bilgileri iş tanımları yazmakta kullanma becerilerini geliştirir. Eğitimde katılımcıların bu becerileri geliştirebilmeleri için birçok örnekler yapılarak iş analizi yapmanın ve iş tanımı yazmanın temel ilkelerini öğretmeyi amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği :

-İş Analizi Tanımı

-İş Analizinde Kullanılan Yöntemler

-Gözlem Yöntemi

-Görüşme Yöntemi

-Yapılandırılmış İş Analizi Teknikleri

-İş Analizinin Yararları

-İş Analizini Kimler Yapar

-İş Analizcileri Seçimi Yöntemi

-Analizcinin Taşıması Gereken Özellikler

-Seçilen İş Analizcilerini Eğitimi

-Yönetim Düzeyindeki İşlerin Analizi

-İş Analizinin Çıktıları