İş Güvenliği Mevzuatı Eğitimi


İş Güvenliği Mevzuatı Eğitimi


Eğitim Adı : İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUAT EĞİTİMİ

Eğitim Süresi : Eğitimin süresi 1 gün / Eğitim saatleri: 09:30- 12:30 / 13:30 -16:30

Hedef Kitle : İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda görev alan uzmanlar, mühendisler, insan kaynakları yetkilileri, teknisyenler, firma yöneticileri, mühendisler, iş yeri hekimleri, uzmanları,  sendikacılar, sağlık ve güvenlik işçi temsilcileri vb.

 

Eğitim İçeriği;

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Temel Yasalar
 • 4857 sayılı İş Yasasının işveren ve işçiler açısından yükümlülükleri
 • Asıl işveren, alt işveren (taşeron) ilişkileri, Yargıtay kararları ve örnek uygulamalar
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, iş sağlığı ve güvenliği kurullarının çalışması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Ile İlgili Yürürlükte Olan Tüzükler
 • -Yürürlükte olan Tüzükler ve işletmelere getirdiği yükümlülükler
 • ISIG Tüzüğü, Yapı İşlerinde ISIG Tüzüğü, Parlayıcı Patlayıcı Maddeler Tüzüğü hükümleri
 • Yürürlükte olan Tüzükler gereği işyerlerinde bulundurulması gereken belgeler ve yapılması gereken kontroller
 •  İş Sağlığı ve Güvenligi İle İlgili Yönetmelik ve Tebliğler
 • İş Ekipmanları, Gürültü, Titreşim, Kimyasal Maddelerle Çalışma, Elle Taşıma, Ağır ve Tehlikeli İşler, Ekranlı Araçlar Yönetmelik Hükümleri
 • Risk Grupları Tebliğine göre işyerlerinin tehlikelilik sınıfları,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında İş Kazalarının Kapsamı ve Cezai Hükümler
 • İş kazalarının tanımı, oluşum süreci, temel nedenleri, analizi, istatistikler, değerlendirme ve raporlama tekniği
 • İş kazalarının kapsamına giren ve girmeyen olaylar, Yargıtay kararları, örnek iş kazalarının yorumlanması
 • İş kazalarında kusur oranlarının belirlenme yöntemleri, maddi ve manevi tazminat, rücu ve ceza davalarında sorumluluklar