Temel İş Sağlığı ve Güvenliği


Temel İş Sağlığı ve Güvenliği


Eğitim Adı: Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Eğitim Süresi: 1 Gün

Hedef Kitle : Alt Kademe Yöneticiler ve Bölüm Çalişanları

Konu: İş sağlığı ve güvenliğine bütünsel yaklaşabilen, mesleki risklerin önlenmesine ve katılımcıların  bu risklerden korunmasına katkı yapmak için yeterli bilgi ve beceriye sahip, ekip çalışması yürütebilen işyeri hekimi, işyeri hemşiresi, sağlık memuru ile iş güvenliği mühendisi ve teknik elemanı yetiştirmektir.

  • Terimler ve Tarifler
  • ISG Problemleri
  • Risk Değerlendirmesi
  • İş Kazası Nedenleri
  • Yasal Açıdan ISG (  ISG yasal mevzuat – yönetmelikler)
  • ISG’ de Taraflara Düşen Görevler (Devlet, İşveren, İşçi)