Risk Analizi Eğitimi


Risk Analizi Eğitimi


Eğitim Adı: RİSK ANALİZİ EĞİTİMİ

Eğitim Süresi: 1/2 Gün

Hedef Kitle: Orta ve Alt Kademe Yöneticiler

Konu: İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurmak ve iş güvenliği ile ilgili performanslarını sürekli geliştirmek isteyen tarafları risk analizi kavramları ve metodlarına ilişkin bilgilendirmek.

  • Risk Analizi Nedir
  • Risk Analizi Evreleri
  • Tehlike ve Risk Terimlerinin Tanımı
  • İş Hayatında ISG Riskleri Nelerden Kaynaklanır
  • Risk Yaklaşımı ve Risk Değerlendirmesinin Taraflar Açısından Yararları Nelerdir
  • Çalışanlar Açısından Yararları
  • İşverenler Açısından Yararları
  • Devlet Açısından Yararları
  • Örnek Çalışma