Süreç Yönetimi Eğitimi


Eğitim Adı : Süreç Yönetimi ve Süreçlerle İyileştirme Eğitimi

Eğitim Süresi : 2 Gün

Hedef Kitle : Üst ve Orta Kademe Yöneticiler

Konu : Kurumların süreç bazlı yönetilmesi, iş süreçlerinin tanımlanabilmesi, mevcut iş süreçlerinin iyileştirilmesi için sistematik bir yaklaşımdır. Eğitimin temel amacı, katılımcıların yürütecekleri işleri görsel hale getirebilmeleri ve bu haritalar üzerinden işlerin yapılma metotlarını değiştirebilmeleridir. 

Eğitimin İçeriği :

-Süreç Nedir?

-Süreç Yönetimi Nedir?

-Süreç İyileştirme ve Süreçlerle Yönetim

-Performans İyileştirme Planlaması

-Stratejik Seviye Planlama

-Mevcut Sistemin Tanımlanması ve Süreç İlişkileri Haritalaması

-Kurumsal Çevre Haritası Oluşturma

-Temel İş Süreci Haritası Oluşturma

-Fonksiyon İlişkileri Haritası Oluşturma

-Süreç Analizi ve Tasarımı

-Fonksiyonlar arası Süreç Haritalarının Hazırlanması

-Uygulamaya Geçiş ve Degişim Yönetimi

-Süreç Yönetimi

-Hedefler ve Hedeflerle Yönetim