“Savunma Sanayii Tedarikçisi Olmak”


SAVUNMA SANAYİİ TEDARİKÇİSİ OLMAK
Milli bir savunma sanayii sektörü oluşturmak için politikalar, kalkınma hamleleri, stratejik planlamalar ile birlikte son dönemde fazlasıyla gündemde olan bir konu savunma sanayii tedarikçisi olabilmektir. Bir yandan ana savunma sanayi kurumları yeni tedarikçileri sisteme dahil etmeye çalışırken, diğer taraftan da özel sektör firmalarımız tedarikçi olmak için çaba sarf etmektedir. Çünkü yeni politikalarımız içinde, savunma sanayimizin özel sektöre açık ve dinamik bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Peki bu ne anlama geliyor?  Savunma sanayii tedarikçisi olmak için neler yapmak, hangi süreçlerden geçmek gerekir? Savunma sanayii denetimlerinin anlamı nedir?

Öncelikle savunma sanayiimiz ile özel sektörümüzün buluşabilmesi için yapılan çalışmaların başarısından mutlaka bahsetmek gerekir. Savunma sanayi kurumları, vakıflar, dernekler, kümelenmeler ve bizim gibi özel sektör hizmet kuruluşları tarafından uzun zamandır yapılan faaliyetler mutlaka sektöre çok katkı sağlamaktadır. Hedefimiz yerlileşme, millileşme diyorken ve Türkiye’ de sanayii ve üretim anlamında yüksek kabiliyetlerde binlerce firmamız varken onları savunma sanayimiz ile bir araya getirmemek düşünülemezdi. 

 

EU Denetim ve Eğitim bu çalışmalar sırasında neler yaptı?


Öncelikle özel sektörde ki firmalarımız ile tek tek görüşüp savunma sanayii kurum ve şirketlerine hangi konularda ürün desteği verebileceklerinin çalışmalarını yaptık. Kurumlarla özel sektör firmalarımızı bir araya getirdik. Daha sonra “Savunma Sanayii Tedarikçisi Nasıl Olunur?” başlığı altında yürüttüğümüz çalışmamızla proje planları oluşturduk. Bu proje planları bazen o kadar detaylı çalışmalar oldu ki, firmanın idari şirket yapısı, altyapı durumu, insan kaynakları süreçleri, Kalite ve Tesis/Nato Güvenlik belgelendirmelerine kadar tüm süreçleri planlamış olduk. Çünkü her zaman söylediğimiz üzere, bir ürünü veya hizmeti mükemmel şartlarda sunuyor olmanız firmanızın savunma sanayii tedarikçisi olabileceği anlamına gelmiyor.  Bunun yanında bir çok ulusal ve uluslararası standarda uygun bir çalışma sistemi de oluşturup, yürütüyor olmanız bekleniyor. Tüm diğer sektörlerde de olduğu gibi savunma sanayii kurumları, tedarikçisi ile aynı dili konuşmak, böylece ortaya çıkabilecek riskleri en aza indirmek ve uyumsuzlukları minimum kaynak ile çözme isteğindedir. İyi bir ürün ortaya çıkartmanın temel kriterlerinden biri de doğru tedarikçi ve doğru hammaddedir. Burada da değerlendirme kriteri olarak “Bağımsız Tedarikçi Denetimleri” sürece dahil olmaktadır.

Savunma sanayii kurumunun isteği, tedarikçisi/aday tedarikçisi, üretilecek ürün ile ilgili hammadde ihtiyacının ortaya çıkmasından, ürünün teslimat sonrası faaliyetlerine kadar tüm süreçleri dokümante etmiş ve kontrol altında tutuyor olmasıdır. Ayrıca idari süreçlerini tanımlamış, personelini eğitmiştir, gerekli diğer kaynakları sağlamıştır ve en önemlisi de uygunsuzluklara nasıl müdahale edeceğini bilir ve uygunsuzluğun sebebine yönelik gerekli tüm çalışmaları yapmak için sistemini kurmuştur.

Savunma sanayiine yönelik yerli üretim yapan, uygun çalışma sistemlerini kurmuş ve belgelendirme süreçlerini tamamlamış olan firmalar artık gerekli başvuru ve müracaatları yaparak kuvvetli bir tedarikçi adayı olarak bu sektörün bir parçası olabilirler. Bu süreçte tüm savunma sanayi kurumlarının “Aday Tedarikçi Değerlendirme” süreçleri mevcuttur.

Onaylı Tedarikçi konumunda bulunmak için bu denetimlerde tedarikçinin minimum şartları karşılıyor olması beklenmektedir.  Ancak isterlerin ne kadar fazlasını karşılar ise tedarikçi puanı o kadar yüksek kategoride olacağı için tedarikçi her zaman en üst seviyeyi hedeflemelidir.

Tedarikçi denetimlerinin de tarafı olan EU Denetim ve Eğitim, “Katmadeğer Yaratan Denetim” sloganıyla, standart bir denetim anlayışından fazlasını katmak hedefindedir. Denetlenen tedarikçinin durumunu en iyi şekilde analiz edebilmek, savunma sanayi yaklaşımını net olarak aktarabilmek, gelişime açık yönleri tespit edip raporlamak, objektif olabilmek, en önemlisi güler yüzle ve samimiyet ile denetimlerini tamamlamayı amaçlamaktadır. Tüm denetçilerimiz bu değerler doğrultusunda denetimleri gerçekleştirmektedir.

Hizmet verdiğimiz firmalarımızı savunma sanayii denetimlerine hazırlarken ve bağımsız tedarikçi denetimlerinde, bizler de sürecin bir parçası olduk.  Ve gördük ki burada katma değer yaratarak ülkemize, savunma sanayimize ve sanayicimize maksimum faydayı sağlayabiliyoruz. İşini iyi yapan herkesin mutlaka bu sürecin içinde bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Bu faydayı sağlarken öncelikle EU Denetim ve Eğitim’ in vazgeçilmez değerlerinden olan güvenilirlik ve etik yaklaşımdan asla vazgeçmedik ve vazgeçmeyiz. Hem savunma sanayii kurumlarımıza hizmet verirken, hem de savunma sanayii tedarikçileri ile çalışırken aynı bakış açısıyla, fark yaratmak için tüm kaynaklarımızı kullanarak seferber olduk ve olmaktayız. Bu süreçte yaptığımız en küçük katkının bile sonuçlarının ülkemize,  sanayimize ve ekonomimize katkı sağlaması bizim en büyük mutluluğumuzdur.

 

Özlem EMİRHANOĞLU

EU Denetim ve Eğitim Genel Müdürü

 

https://www.savturk.com/tr/savunma-sanayii-tedarikcisi-olmak