Savunma Sanayisinde Nasıl Tedarikçi Olunur?


 

Türkiye, sanayisini çok geniş bir tabana yaymayı başaran az sayıdaki ülkeden biri.

Üstelik, oldukça geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor Türk sanayi firmaları.

Bu sanayi firmalarının önemli bölümü, savunma alanında faaliyet göstermek istiyor.

Bunun başlıca birkaç sebebi var.

Peki, firmaların bu sektörde “Tedarikçi” olabilmeleri için nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor?

Özlem Emirhanoğlu, EU Denetim ve Eğitim Hizmetleri firmasının Genel Müdürü.

Merak edilenleri, kendisine sorduk.

 

Özlem Emirhanoğlu – EU Denetim ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. Genel Müdürü


SORU: Özlem Hanım, öncelikle röportaj talebimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Firmalar neden savunma sanayi tedarikçisi olmak istiyor?

Özlem Emirhanoğlu: Sektörün medya ayağında başarı ile faaliyet gösteren kanalınızda bizlerin de görüşünü aldığınız için şirketim adına ben teşekkür ederim. “Milli” bir savunma sanayi sektörü oluşturmak için politikalar, kalkınma hamleleri, stratejik planlamalar ile birlikte son dönemde fazlasıyla gündemde olan bir konu savunma sanayi tedarikçisi olabilmek. Bir yandan ana savunma sanayi kurumları yeni tedarikçileri sisteme dahil etmeye çalışırken, diğer taraftan da özel sektör firmalarımız savunma sanayimize tedarikçi olmak için çaba sarf etmektedir çünkü yeni politikalarımız içinde, savunma sanayimizin özel sektöre açık ve dinamik bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir.”

 

SORU: Tabii savunma sektörünün ekonomik krizlerden çok daha az etkilenmesi ve ürünlerin yüksek katma değer sağlaması da önemli bir etkin olarak düşünülebilir. Bu noktada firmaların savunma sanayi tedarikçisi olabilmek için nasıl bir yol izlemeleri, ne tür süreçlerden geçmeleri gerekiyor?

Özlem Emirhanoğlu: Öncelikle savunma sanayimiz ile özel sektörümüzün buluşabilmesi için yapılan çalışmaların başarısından mutlaka bahsetmek gerekir. Savunma sanayi ana yüklenicileri, vakıflar, dernekler, kümelenmeler ve bizim gibi özel sektör hizmet kuruluşları tarafından uzun zamandır yapılan faaliyetler mutlaka sektöre çok katkı sağlamaktadır. Hedefimiz yerlileşme, millileşme diyorken ve Türkiye’de sanayi ve üretim anlamında yüksek kabiliyetlerde binlerce firmamız varken onları savunma sanayimiz ile bir araya getirmemek düşünülemezdi. Her zaman söylediğimiz üzere, bir ürünü veya hizmeti mükemmel şartlarda sunuyor olmanız firmanızın savunma sanayi tedarikçisi olabileceği anlamına gelmiyor. Bunun yanında bir çok ulusal ve uluslararası standarda uygun bir çalışma sistemi de oluşturup, müşteri istekleri doğrultusunda süreçlerinizi yürütüyor olmanız bekleniyor. Tüm diğer sektörlerde de olduğu gibi savunma sanayi kurumları, tedarikçisi ile aynı dili konuşmak, tedarikçisini iyileştirerek ortaya çıkabilecek riskleri en aza indirmek ve uygunsuzlukları minimum kaynak ile çözme isteğindedir. İyi bir ürün ortaya çıkartmanın temel kriterlerinden biri de doğru tedarikçi ve doğru ham maddedir. Bu sebeple ham madde tedarikinden son ürüne kadar uluslararası şartlara uygun kalite sistemleri kurulmalıdır. Bu sistemlerin iyileştirilmesi ve uygunluğunu değerlendirme kriteri olarak “Bağımsız Tedarikçi Denetimleri” sürece dahil olmaktadır.

 

SORU: “Bağımsız Tedarikçi Denetimleri” nasıl yapılıyor? Firmanız bu süreçlere ne gibi bir katkı sağlıyor?

Özlem Emirhanoğlu: Savunma sanayi sektörünün isteği, tedarikçisi/aday tedarikçisi; üretilecek ürün ile ilgili ham madde ihtiyacının ortaya çıkmasından, ürünün teslimat sonrası faaliyetlerine kadar tüm süreçleri dokûmante etmiş ve kontrol altında tutuyor olmasıdır. Ayrıca idari süreçlerini tanımlamış, personelini eğitmiştir. Gerekli tüm kaynakları sağlamış olan tedarikçi, uygunsuzluklara nasıl müdahale edeceğini bilir ve uygunsuzluğun sebebine yönelik gerekli tüm çalışmaları yapmak için sistemini kurmuştur. Tedarikçi denetimlerinin de tarafı olan EU Denetim ve Eğitim, “Katmadeğer Yaratan Denetim” sloganıyla, standart bir denetim anlayışından fazlasını katmak hedefindedir. Uzun yıllardır kalite sektörüne hizmet vermemiz ve etik duruşumuz sebebiyle, denetlenen tedarikçinin durumunu en iyi şekilde analiz edebilmek, savunma sanayi yaklaşımını net olarak aktarabilmek, gelişime açık yönleri tespit edip raporlamak, objektif olabilmek, en önemlisi güler yüzle ve samimiyet ile denetimlerini tamamlamayı amaçlamaktadır. Tüm denetçilerimiz bu değerler doğrultusunda denetimlerini gerçekleştirmektedir. Bu sayede amacımız tedarikçilerimizin sisteme olan inancını arttırmak, kalite farkındalığını sağlamak ve denetim süreçleri ile sisteme hep birlikte katkı sağlamaktır. Bu yaklaşım çerçevesinde doğrulardan ödün vermeden gerçekleşen tedarikçi denetimleri savunma sanayimiz için temel unsurlardan biri olmaktadır.

 

https://www.savunmasanayi.org/savunma-sanayisinde-nasil-tedarikci-olunur/